″ Binnen no-time
         je rijbewijs! ″
Rijbewijs

Theorie-examen

Het theorie-examen kan je op verschillende dagen en tijden afleggen bij het CBR. Wij kunnen dit examen voor je reserveren. Het examen bestaat uit twee onderdelen.


Het eerste onderdeel bevat 25 vragen over gevaarherkenning. Hierbij gaat het erom wat je zou doen in een bepaalde verkeerssituatie: remmen, gas loslaten of niets.Het tweede onderdeel bevat 40 vragen, waarvan 30 over verkeersregels en 10 over verkeersinzicht. Dit zijn ja/nee vragen, meerkeuzevragen en waar je zelf een getal moet invullen.Om te slagen moet je minimaal 13 van de 25 vragen over gevaarherkenning en minimaal 35 van de in totaal 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht goed beantwoorden. Het theorie-examen duurt in totaal drie kwartier.


Tussentijdse toets (TTS)

Als je bent geslaagd voor het theorie-examen kan je vooraf aan het praktijkexamen een tussentijdse toets afleggen. Deze verloopt ongeveer als een echte examen en duurt ook 55 minuten. Het afleggen van een tussentijdse toets bij het CBR verhoogt de kans dat je slaagt voor het praktijkexamen. Na afloop van de toets geeft de examinator je advies over de onderdelen waar je nog aan moet werken. Bovendien kan je vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres. Die hoef je op het praktijkexamen dan niet meer te doen.

Rijbewijs

Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst het theorie-examen personenauto hebben behaald. Voor deelname aan het theorie-examen moet je minimaal 16 jaar zijn en voor de rijlessen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Je moet eerst slagen voor het theorie-examen om praktijkexamen te kunnen doen. Het theorie-examen blijft anderhalf jaar geldig. Als je niet binnen die periode slaagt voor je praktijkexamen, dan moet je opnieuw theorie-examen doen.


Tijd

Het praktijkexamen duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf.


De rit

De examinator kijkt ondermeer naar je beheersing van de auto, kijkgedrag en voorrang verlenen. Ook let hij erop of je rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator beoordeelt je op zeven examenonderdelen, zoals het in en uitvoegen en je gedrag bij kruispunten. Een deel van het examen, zo een 10 tot 15 minuten, rijd je zelfstandig naar een bepaalde bestemming. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere manoeuvres, dan wordt dit onderdeel nu overgeslagen.


Geslaagd!

Als je geslaagd bent voor het praktijk examen dan wordt dat feit geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). Daarna kun je het rijbewijs afhalen bij het gemeentehuis. De gemeenteambtenaar controleert in het CRB of je inderdaad geslaagd bent.

Je moet het volgende meenemen:


1 pasfoto


geld om de leges te betalen


een Geldig legitimatiebewijs